scroll

Hotel Duquesa de CardonaHotel Duquesa de Cardona

Reservi online

Menú executiu

MENÚ EXECUTIU

Experiència gastronòmica de dilluns a divendres, de 13:00 a 15:30 h.

Cada setmana canviem el deliciós menú executiu. Demaneu el de la setmana i reserveu amb nosaltres per un valor de 19,95 € per persona.

Inclou opcions per triar per a Entrants, Plats principals i Postres. Inclou beguda per triar entre aigua o vi o cervesa o refresc.

El servei es realitza al terrat o al vestíbul, segons el clima.


Per a més informació: info@hduquesadecardona.com , tel:   93 268 90 90

Feu clic aquí per consultar el menú d’aquestes setmanes

VeriSign Secured, McAfee Secure, W3C CSS compliant
GuestCentric - Hotel website & booking technology

Aquest lloc web utilitza cookies tècniques, de personalització, anàlisi i publicitat. Utilitzem cookies pròpies i de tercers. L’objectiu de les cookies és facilitar la navegació, analitzar estadístiques de l’ús del lloc web i personalitzar la publicitat.

Configuració de cookies:

Cookies and other similar technologies are an essential part of how our Platform works. The main goal of cookies is to make your browsing experience easier and more efficient and to improve our services and the Platform itself. Likewise, we use cookies to show you targeted advertising when you visit third-party websites and apps. Here, you will find all the information on the cookies we use. Furthermore, you will be able to activate and/or deactivate them according to your preferences, except for any cookies that are strictly necessary for the functioning of the Platform. Keep in mind that blocking certain cookies may affect your experience on the Platform, as well as its functioning. By clicking “Confirm preferences”, the cookies selection you have made will be saved. If you have not selected any options, clicking this button will be the same as blocking all cookies. For more information, please consult our Cookie Policy.

Configuració de cookies
Accepta totes les cookies